Jobmonitor. Search results for Religious professionals

3 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company Københavns stift in København K
  13.05.2021

  En stilling som sognepræst ved Jesuskirken i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse til studenteraktiviteter i Carlsberg Byen med særlig fokus på Professions Højskolen (25%). Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansætt...

 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Ikast
  08.05.2021 Updated on: 11.05.2021

  Stillingen som sognepræst i Ikast-Faurholt Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. august 2021.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)For så vidt angår den af menighedsrådene udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises.For så vidt angår nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes respektive hjemmesider:Ikast Kirke: Faurholt Kirke: Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af...

 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Ranum
  01.05.2021 Updated on: 01.05.2021

  GENOPSLAGStillingen som sognepræst i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)For så vidt angår den af menighedsrådene udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises.For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til sognenes fælles hjemmeside: Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overens...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters