Jobmonitor. Search results for Religious professionals

3 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Herning
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Stillingen som sognepræst i Tjørring pastorat, Herning Nordre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises.For nærmere lysninger omkring sognet henvises til sognets hjemmeside Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets ...

 • Company HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION in Humlebæk
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  En stilling som sognepræst i Humlebæk Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2020. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. Der er til stillingen knyttet et tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. årligt. Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillinge...

 • Company Københavns stift in København K
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  En stilling som sognepræst i Nexø-Poulsker Pastorat på Bornholm i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillin...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters