Jobmonitor. Search results for Religious professionals

8 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Thyholm
  19.10.2019

  Stillingen som sognepræst i Thyholm Pastorat (Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø-Søndbjerg-Odby sogne), Struer Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises.For nærmere lysninger omkring sognene henvises til sognenes respektive hjemmesider: og Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets a...

 • Company Københavns stift in Valby
  19.10.2019

  En stilling som sognepræst i Valby Søndre Pastorat (75%) og som sognepræst i Timotheus Kirke (25%) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der e...

 • Company HADERSLEV STIFT in Haderslev
  19.10.2019

  Stillingen som sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2020.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-BovBoligbidra...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Stillingen som sognepræst i Faxe-Roholte Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. december 2019.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.Både mænd og kvinder opfordres til at søge...

 • Company Fyens Stift in Odense C
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

   Stillingen som sognepræst i Gudme-Brudager-Gudbjerg pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 01.01.2020.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.Både mænd og kvinder opfordres til...

 • Company Fyens Stift in Agedrup
  06.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  En stilling som sognepræst i Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø pastorat i Fyens Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution som følge af sognepræstens udsendelse som feltpræst.Konstitutionen sker for perioden fra den 15. januar 2020 til den 15. september 2020.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100%.Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi ...

 • Company RIBE STIFTSADMINISTRATION in Ribe
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Stillingen som sognepræst i Gørding-Vemb-Bur Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012)Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt.Både mænd og kvi...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  En fuldtidsstilling som sognepræst i Stege-Nyord Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Stillingen som sognepræst i Stege-Nyord Pastorat svarer til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse, derudover er der til stillingen knyttet en forpligtelse som turist- og pilgrimspræst i Stege-Vordingborg Provsti svarende til 50 % i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkes...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters