Jobmonitor. Search results for Primary school and early childhood teachers

21 Jobs found

Used filters:
 • Primary school and early childhood teachersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Parkbo in
  06.06.2020

  Vi er nu på udkig efter en barselsvikar for en af vores pædagoger der skal på barsel fra 1. sep.2020. Du skal passe ind i vores pædagogiske anerkendende pædagogik, men have mod til at udvikle og reflektere over den pædagogiske praksis i et bredt teamsamarbejde med omsorgsfulde kollegaer der brænder for at skabe det bedste læringsmiljø for vores 36 vuggestuebørn. Stillingen er på 30 timer om ugen. Ansættelsen sker til hele huset, der er en integreret institution men med primær tilknytning til vores vuggestue. Vi søger: Behagelig og teoretisk velfunderet kollega der udstråler god energi, tror på sin egen pædagogiske viden og evne og tager en positiv tilgang til sine medmennesker. Det er vigtigt for os at finde nogle profiler der virkelig brænder for kerneopgaven og hele den faglige tilgang ...

 • Company Parkbo in
  06.06.2020

  Vi søger en dygtig pædagog til vores børnehaveafdeling 34 timer om ugen, men med mulighed for indflydelse på timetallet. Ansættelsen sker til hele huset, men med primær tilknytning til børnehaven Vi søger: Behagelig og teoretisk velfunderet kollega der udstråler god energi og positivitet. Det er vigtigt for os at du virkelig brænder for kerneopgaven og hele den faglige tilgang til det pædagogiske arbejdsfelt. For stillingen er det en forudsætning at du i det pædagogiske arbejde kan arbejde anerkendende, rart og omsorgsfuldt, over for børn, forældre og kollegaer. Vores forventninger til dig er at du:er i stand til at levere et tydelig/fagligt billede af sig selv. er grundlæggende mild af sind og evner den gode dialog. har institutionserfaring med vores aldersgrupper. evner at tage barnets p...

 • Company Integreret institution Poppelbo in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Brænder du for det nærværende arbejde med vuggestuebørn? Er du passioneret omkring din faglighed, som du bidrager med, når vi sammen udvikler gode læringsmiljøer for børnene - både inde og ude? Så bliv en del af Poppelbos vuggestueafdeling og vær med til at:Understøtte det gode børneliv Indgå i et fagligt og socialt stærkt fællesskab Skabe struktur og arbejde relationelt Indgå forældrepartnerskab, være nysgerrig og samarbejde tæt med forældrene om deres børns trivsel, læring og udvikling. Udvikle en stærk evalueringskultur Du kommer til at arbejde i et spændende og udfordrende miljø, hvor høj faglighed, fleksibilitet, samarbejde, fællesskab og kommunikation er nøgleordene. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for børnene, og samtidigt styrke institutionen som en arbejdsplads i udvikli...

 • Company Børn og Unge Rådgivningen in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune søger en pædagog/lærer til det konsultative skoleteam i Væksthuset pr. 1. august 2020. Stillingen er 32 - 37 timer ugentligt efter aftale. Børn og Unge Rådgivningen består af fire faglige afsnit. Ud over Væksthuset er det PPR, Sundhedstjenesten og Familieafsnittet samt en lille administration. Vi er i alt ca. 80 ansatte. Du bliver ansat med funktion i Væksthuset, som er en del af Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune. Væksthuset er oprettet i 2009, har ca. 30 ansatte, og yder tidlig, forebyggende og konsultativ pædagogisk bistand og indsats i forhold til institutioner og skoler. Som en del af det konsultative skoleteam vil dine daglige arbejdsopgaver hovedsageligt ligge i Væksthuset og på kommunens 3 folkeskoler. Dine opgaver vil være alsid...

 • Company Blomsterspiren S/I in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Blomsterspiren er en kombineret institution med ca. 40 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn. Stillingen er i børnehaveafdelingen.Vi har nogle dejlige børn, hvis forældre fortrinsvis arbejder på Gentofte hospital. Vores faste åbningstid er fra 6.30 til 17 hver dag, men vi kan tilbyde udvidet åbningstid til kl. 18.Børnene er fordelt på 3 stuer i blandede aldersgrupper, dog har vi børnene aldersinddelt nogle formiddage, hvor aktiviteterne planlægges ud fra børnenes udviklingstrin.Vi har driftsoverenskomst med Gentofte kommune, men er selvejende gennem Gentofte børnevenner, - vi har derfor mange gode tiltag og støtte fra flere samarbejdspartnere.Vi lægger vægt på :At arbejde ud fra den styrkede læreplan og vores eget pædagogiske årshjul.At skabe rum for kreativiteten : både ude og inde, - fys...

 • Company Børnehusene Nathanael og sundbyvester in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Den selvejende institution Børnehusene Nathanael og Sundbyvester søger en vuggestuepædagog til 03.08.2020 eller hurtigst muligt derefter i afdelingen Nathanael i Holmbladsgade 21. Nathanael afdelingen er en lille hyggelig multietnisk institution med 32 børn, fordelt på hhv. 12 vuggebørn og 20 børnehavebørn. Personalet tæller en leder, som er fordelt mellem 2 huse, 4 pædagoger + 3 pædagogmedhjælpere. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, arbejder med anerkendende relationer og har specielt fokus på den voksnes rolle. Desuden arbejder vi målrettet med Den styrkede lærerplan. Vi forventer, at du tager aktivt ansvar for det pædagogiske arbejde, at du er synlig både i forhold til forældre og børn, byder aktivt ind i faglige diskussioner og kan reflektere over egen og kolleagers p...

 • Company MICHAEL SKOLEN in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Michael skolen søger pr. 1. August 2020 et velkvalificeret menneske til en pædagogisk stilling i vores SFO. Meget gerne med kendskab til steinerpædagogik.Vi har til huse i et naturskønt område ved Sømosen i Herlev, med masser af ude liv, bål, skov, hyggekroge og værksted.Vores eftermiddagstilbud, er et pædagogisk tilbud, rammen er sat af vores dygtige medarbejdere, der arbejder ud fra Rudolf Steiners menneskebillede. Her skaber vi et trygt sted for børnene, hvor man mødes, får nye venskaber, kan gøre sig i husflid, boldspil, god mad, leg og kreative projekter mm. Her er højt til loftet, masser af grin. Alle er med, børn og voksne, til at gøre vores hus til et vigtigt sted at være, i at bære et ansvar over for hinanden og vores sociale fællesskab.Vi søger en medarbejder med en god pædagogis...

 • Company Børnehuset Krummeluren in
  31.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pædagog søges til Børnehuset Krummeluren med tiltræde 1. august 2020. Den private daginstitution Børnehuset Krummeluren søger uddannet pædagog. Børnehuset Krummeluren er en privat aldersintegreret daginstitution med mellem 80 og 90 børn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Krummeluren befinder sig centralt i den lille stationsby Mørkøv. Vi er godkendt af Holbæk kommune jfr. daginstitutionsloven § 19 stk 5. Vi har eksisteret som daginstitution siden 2006. Vi vægter et godt samarbejde med med forældre og forældrebestyrelse meget højt og derfor er imødekommenhed i den daglige kontakt med forældrene af altafgørende betydning for Krummelurens renommé og eksistens. Vi tilbyder en arbejdsplads :hvor vi sætter barnet i centrum og hvor udendørsliv og social læring har høj prioritet....

 • Company MUNKEKÆRSKOLEN in
  30.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Heldagsskolen er Solrød Kommunes tilbud til børn, der af forskellige årsager har sociale og adfærdsmæssige udfordringer i deres skolegang. Eleverne visiteres til Heldagsskolen via PPR, og er som udgangspunkt rettet mod elever med normal begavelse. Heldagsskolen er en separat afdeling på Munkekærskolen, se link til skolen her Heldagsskolen har en spændende og udfordrende hverdag, hvor du vil indgå i et engageret team bestående af både lærere og pædagoger, hvor tæt samarbejde, tydelig struktur og forudsigelighed er bærende elementer i hverdagen. Du vil blive en del af en skole i udvikling og du vil være med til at videreudvikle: en praksis, der tager udgangspunkt i de elever der er i klassen, og som målrettet vil styrke både klassen og den enkelte elev mod en stærk social og personlig ud...

 • Company Den selvejende institution Marieskolen in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Marieskolen er en privatskole beliggende centralt i Tønder. Skolen bygger på faglighed, dannelse og nærvær og har godt 170 elever fordelt i 0.-9. klasse, hvoraf knap 60 elever er tilmeldt skolens SFO. Vi søger en pædagog, som både kan arbejde som støttepædagog i skolen og som pædagog i SFO’en. Vi forventer, at du har en motiverende og anerkendende tilgang i dit arbejde som pædagog. Du skal kunne arbejde fleksibelt og selvstændigt og særligt i SFO’en kunne iværksætte pædagogiske tiltag og aktiviteter. Du skal bidrage med at udvikle og dokumentere vores pædagogiske praksis, og dine kommunikationskompetencer og positive tilgang overfor både børn, forældre og kollegaer, vil være en vigtig del af dagligdagen. På Marieskolen tilbyder vi en arbejdsplads, hvor du får mulighed for personlig og fagl...

 • Company Frederikssundsvej 348 in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  BARSELSVIKARIAT Ungdomsklub pædagog søges til 25 timers barselsvikariat i Klub Vika med start pr. 1.7.2020 eller hurtigst mulig derefter. Vil du være med til at give unge mennesker en god og stabil start på voksenlivet, og brænder du for at arbejde med unge mennesker i alderen 13 – 18 år? har du mod og lyst til at arbejde med forskellige nationaliteter, og ønsker du at være med til at udvikle vores ungdomsklub yderligere? Så er du måske vores nye kollega J Klub VikaKlub Vika er en selvejende fritids- og ungdomsklub i Fritidscenter Brønshøj-Husum. Fritidscenteret er efter en større omstrukturering på fritids og unge området i Brønshøj-Husum midt i en udviklingsproces og vi vil gerne have dig med i vores visioner, mål og værdigrundlag for fremtiden. Vi åbnede ungdomsklubben på Frederiksundsv...

 • Company BØRNEHAVEN NØDDEBO in
  25.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Vi er en engageret personalegruppe, der både fagligt og personligt brænder for deres arbejde. Vi lægger stor vægt på, at have både er mænd og kvinder ansat. Pt er vi 2 mænd og 7 kvinder, og da vi ønsker en ligelig kønsfordeling, opfordrer vi både mænd og kvinder til at søge stillingen. Vi forventer, at du er uddannet pædagog og at du.. er nysgerrig og i bevægelse, både fagligt, personligt og fysisk er udemenneske og frisk på at få sved på panden når du leger med børnene har faglig erfaring at byde ind med i implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan kan formulere dig både skriftligt og mundtligt har praktisk erfaring inden for faget og kan tage det pædagogiske ansvar for børnegruppen, og samtidigt er opmærksom og ansvarlig i fht. institutionen som helhed har et godt overbl...

 • Company LATA Integration & Trivsel ApS in
  23.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Om LATA IntegrationshuseIntegrationshuset Næstved er et tilbud til personer, med nedsat psykisk funktionsevne mellem 18-60.Vi arbejder efter §§,107,108 i ServicelovenI vores pædagogiske arbejde benytter vi en bred vifte af metodiske tilgange, som vi tilpasser den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Om stillingen: I Integrationshusene vil du have funktion som socialpædagogisk kontaktperson, og du vil indgå i et team der varetager denne opgave.Dine opgaver vil indebære løbende samtaler med borgerne om deres ophold på tilbuddet, og du skal i samarbejde med borgerne medvirke til at skabe struktur i hverdagen, blandt andet ved brug af ugeplaner.Du vil yderligere blive en del af et pædagogisk team, hvor du skal være med til at udvikle den socialfaglige profil for Tilbuddet. Der er t...

 • Company THORSTED FRISKOLE in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Vi slår to stillinger op. En pædagog/pædagogmedhjælper i en stilling på 25 timer i ugen til børnehaven Askehuset og en pædagog/pædagogmedhjælper på 32 timer i ugen med timer både i Pasningen (skolens SFO) og i Askehuset.  Askehuset er en del af Thorsted Friskole, som er en Grundtvig/Koldsk friskole med det menneskesyn, at hvert menneskes liv er enestående, og skolen og børnehaven bygger på tillid og på anerkendelse af det enkelte menneske i et ligeværdigt fællesskab. I forlængelse af vores historiske og kulturelle arv, skabes der med glæde og begejstring en levende skole og børnehave, som i fællesskab med forældrene varetager børnenes dannelse. Skolen og børnehaven bestræber sig på at give børnene livsmod. Du får muligheden for at opbygge et samarbejde med forældre i både børnehaven og i P...

 • Company Ishøj Kommune in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  ...

 • Company Sdr Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Pædagogisk personale søges til Sdr. Nærå Friskoles SFOPr. d. 1/8 2020 søger vi:En pædagogmedhjælper med en ansættelsesgrad på 70%En pædagogisk assistent med en ansættelsesgrad på 70 % (muligvis 77%)En pædagog med en ansættelsesgrad på 70 % (muligvis 77%)Vi søger erfarne, nysgerrige og engagerede kolleger, som har lyst til at være en del af vores pædagogiske team i Friskolens SFO.Vi står foran at skulle gentænke vores SFO og sammen skabe en ny hverdag, med udspring i den erfaring og tradition som er i SFO’en.Denne proces vil du blive en vigtig del af.Vi er en del af det Grundtvig-Koldske Friskolefællesskab på Sdr. Nærå Friskole og Børnehus samt Midtfyns Efterskole, og driver vores SFO ud fra samme værdigrundlag.Vi er en aktiv Fritter med mange forskelligartede aktiviteter, både ude og inde....

 • Company Vidarslund Breidablik in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Marjatta søger Helsepædagog/pædagogTil Breidablik på voksencenter VidarslundEr du pædagog eller helsepædagog med et hjerte, der banker varmt for mennesker med udviklingshæmning, og formår du at se potentiale og få beboere til at blomstre? Marjatta søger en uddannet pædagog eller helsepædagog, som nærer oprigtig interesse og udviser varme og omsorg for beboere med funktionsnedsættelser.Stillingen er på 30 timer og ønskes tiltrådt d. 1. august 2020.På Marjatta arbejder vi helse- og socialpædagogisk ud fra Rudolf Steiners menneskebillede og Marjattas værdigrundlag. Her vil du blive en del af en stærk kultur, hvor der er plads til humor og fantasi i en rytmisk hverdag sammen med søde beboere og kompetente kolleger.Bostedet er et § 108 tilbud med 10 beboere i alderen 24-30 år, som har behov for...

 • Company Vestermose Natur & Idrætsfriskole in
  19.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Vi søger i forbindelse med en omlægning af personalestukturen en pædagog, der vil indgå og trives i en teamstyret hverdag. Vi søger derfor en pædagog med tiltrædelse d. 1. august 2020.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt, beregnet på årsnorm. Vi har brug for en engageret pædagog, som kan: indgå aktivt i en teamstruktur med yderligere 2 pædagoger og 3 pædagogiskeassistenter/-medhjælpere, med faste opgaver som fx skolegruppen, arbejdsplan eller lignendedeltage i tilrettelæggelsen og udførelsen af en hverdag, der inddrager krop, bevægelse og natur som en naturlig del af børnenes hverdagsætte fokus på det faglige indhold og samtidig stimulere flere sanser – og som har det godt med at deltage aktivt året rundtvære med til at styrke vores børnehave tilbud og har lyst til at sæ...

 • Company Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjælland in
  19.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Alfehaven er et lille velfungerende integreret børnhus med børnehave og vuggestue som har til huse på Midrtsjælland. Vi bor dør om dør med Frejaskolen, ved trinbrætet Bagmarken på Tølløse-Slagelse banen. Vi er ude- børnehave med en dejlig stor have og et hus til indendørs aktiviteter, men vi er ude det meste af tiden og vores årstidsfester foregår hovedsalig i haven. vi er desuden i skoven hver onsdag, hvor vi spiser, tænder bål, leger og går på opdagelse. vi er pt 25 børn i børnehaven og har åbent 06.30 til 17.00 alle hverdage.Vi er 3 Steiner pædagoer, 1 pædagog og 4 pædagogmedhjælper samt en madmor i Alfehaven og gode faste tilkaldervikarer.Vi søger en kollega til børnehaven som er uddannet Steiner pædagog eller har sit pædagogiske fundament indenfor RudolfSteiner pædagogikken - kan bidr...

 • Company Klub 2680 in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Solrød Ungdomsklub søger klubmedarbejder med interesse og erfaring fra specialområdet Solrød Ungdomsklub udvider målgruppe og åbningstid. Derfor søger vi en klubmedarbejder 28 t/u i eftermiddags- og aftentimer. Der skal påregnes to aftenvagter om ugen. Fra 1. august bliver Solrød ungdomsklub en integreret institution, hvor de første åbningstimer om eftermiddagen er forbeholdt unge med autismespektrumforstyrrelser. Fra kl. 15.30 er ungdomsklubben åben for alle unge fra 6. klasse til 18 år. Du skal sammen med dine kolleger arbejde med en struktureret pædagogik, der kan give de unge forudsigelighed og tryghed i hverdagen. Som klubmedarbejder i Solrød Ungdomsklub får du ansvar for at etablere og udvikle projekter sammen med de unge, ligesom du kan bringe dine egne kompetencer i spil - både f...

 • Company Fuglereden in
  18.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Vi søger snarest 2 pædagoger på 35 timer til to af vores vuggestuegrupper. Vi forventer, at du kan arbejde på tværs og er villig til at indgå i et samarbejde omkring den samlede børnegruppe i alderen 0-6 år.Vi er både interesseret i dig med meget erfaring og dig som bliver færdig her til sommer. Måske er I to der har samarbejdet rigtig godt og som gerne vil videre sammen. Nøgleord for os: * Styrkelse af børns selvværd ved øget selvhjulpenhed.* Ligeværd, faglighed og respekt i mødet med børn og forældre.* Inkluderende og anerkendende tilgang. * Fokus på børns relationer og fællesskaber.* Sang og bevægelse* Praktikinstitution* Et hus under udvikling og forandring, hvor dine input vil være vigtige for os.* Mangfoldighed i vores personalesammensætning med aldersfordeling på 20 til 60 år. Nøgle...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school and early childhood teachers Edit filters