Jobmonitor. Search results for Primary school and early childhood teachers

19 Jobs found

Used filters:
 • Primary school and early childhood teachersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company Børnehusene Nathanael og sundbyvester in Other
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vores nye pædagog har valgt at sige op i prøvetiden og søge tilbage på sit gamle arbejdeDen selvejende institution Børnehusene Nathanael og Sundbyvester søger en vuggestuepædagog til 16.03. 2020 eller hurtigst muligt derefter i afdelingen Nathanael i Holmbladsgade 21. Nathanael afdelingen er en lille hyggelig multietnisk institution med 32 børn, fordelt på hhv. 12 vuggebørn og 20 børnehavebørn. Personalet tæller en leder, som er fordelt mellem 2 huse, 4 pædagoger + 2 pædagogmedhjælpere. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, arbejder med anerkendende relationer og har specielt fokus på den voksnes rolle. Desuden arbejder vi målrettet med lærerplanstemaer. Vi forventer, at du tager aktivt ansvar for det pædagogiske arbejde, at du er synlig både i forhold til forældre og børn, ...

 • Company SPIREN VUGGESTUE in Hørsholm
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Spiren søger: En uddannet pædagog på 35 timer til et barselsvikariat. Jobbet: Spiren er en vuggestue med 48 dejlige børn i alderen 0 til 2 år og 10 mdr., deres forældre og 16 fastansatte medarbejder. Vores fokus er, at skabe de bedste rammer for det gode børneliv derfor arbejder vi hver dag med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse for øje. Vi er en aktiv vuggestue, der godt kan lide at være ude i alt slags vejr. Vi er tilmeldt De Grønne Spirer, der er med til at inspirere os til, hvordan vi med naturen som ramme, kan øge børnenes fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag, nysgerrighed, mod, sproglige færdigheder og trivsel. Vi søger en uddannet pædagog på 35 timer, der har lyst til at arbejde med:En mangfoldig børnegruppe på 0 - 2,10 år hvor vi som voksne gør vores bedste fo...

 • Company UGLEGÅRDSSKOLEN in Flemming
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Uglegårdsskolens SFO søger skolepædagoger og pædagogmedhjælper til SFO og klub og det med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. april 2020. Som følge af stigende børnetal, søger vi robuste, solide, hjertevarme, anerkendende, rummelige og særdeles dygtige personaler, der vil være med til at gøre vores SFO og klub endnu bedre. Som skolepædagog skal du virke som SFO/klub-primærperson for én af vores mange klasser i indskolingen, eller på mellemtrinet (klub). Som SFO/klub-primærperson vil du få ansvaret for klassen/gruppen og det enkelte barns udvikling i fritidsdelen, ligesom du skal varetage den primære kontakt og samarbejde med klassens/årgangens forældre og lærere, herunder specifik tid til pædagogisk virke i årgangens undervisningstid, USU. Som pædagogmedhjælper skal du primært virke...

 • Company Autismetilbuddet ApS in Tureby
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søger en pædagog eller alternativt en anden fagperson, som har erfaring med at arbejde med mennesker, som til tider kan være lidt komplekse. Samtidig søger vi en person, som ikke er færdig med at lære. Hvis dette matcher din profil, så kan det være dig vi søger. Vi søger to nye medarbejere, som kan dække de faste medarbejdere ind ved sygdom, ferie osv. Derudover har vi en pulje af vagter, som man kan byde ind på frem i tiden. I  Tureby arbejder vi konkret og målrettet med det enkelte menneske med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Vi har fokus på medbestemmelse, selvstændighedskompetencer og trivsel med borgeren i centrum. Om os - Autismetilbuddet Tureby er et helhedstilbud med internt dagtilbud og botilbud. - Arbejdstiden ligger alle ugens dage. - Målgruppen kræver 1:1 støtte. - Vor...

 • Company Autismetilbuddet ApS in Tureby
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søger en pædagog eller alternativt en anden fagperson, som har erfaring med at arbejde med mennesker, som til tider kan være lidt komplekse. Samtidig søger vi en person, som ikke er færdig med at lære. Hvis dette matcher din profil, så kan det være dig vi søger. I  Tureby arbejder vi konkret og målrettet med det enkelte menneske med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Vi har fokus på medbestemmelse, selvstændighedskompetencer og trivsel med borgeren i centrum. Om os - Autismetilbuddet Tureby er et helhedstilbud med internt dagtilbud og botilbud. - Arbejdstiden ligger alle ugens dage. - Målgruppen kræver 1:1 støtte. - Vores målgruppe kan have en problemskabende adfærd.- Vi tilbyder vores medarbejdere lange indmøder. Vi forventer af dig:  At du har en pædagogisk uddannelse eller an...

 • Company Familieretshuset, Afdeling Ringkøbing in Beder
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Familieretshuset søger børnesagkyndige med relevant børnefaglig baggrund til Ringkøbing Du kan eksempelvis have en baggrund som cand. pæd.pæd. psyk. eller anden relevant uddannelse. Kort om Familieretshuset Den 1. april 2019 åbnede vi dørene til Familieretshuset, hvor alle opgaver for brudte familier løses i et nyt, enstrenget familieretligt system. Ansøgningerne bliver screenet og visiteret til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Her er der øget fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang. Barnets trivsel er det bærende hensyn, og der er derfor oprettet en særlig børneenhed med en kontaktperson til barnet. Vi ønsker, at børn og forældre hurtigt får hjælp i sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Derfor er ...

 • Company Koncernservice og Koncern IT in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Korsager Skole søger en tydelig og løsningsorienteret inklusionspædagog. Vi søger en uddannet pædagog, som har erfaring med specialpædagogiske opgaver og arbejdet som inklusionspædagog. Du skal være aktiv blandt børnene, synlig, initiativrig og elske børn og deres familier. Om skolen Korsager Skole er en 3-4 sporet skole fra 0.- til 9. klasse samt en modtagerklasse (M2). På skolen har vi fokus på tryghed, forudsigelighed og glæde for både elever, forældre og medarbejdere. Vi er en udviklingsorienteret skole, der lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og vi tilbyder en god arbejdsplads med højt til loftet og dygtige og imødekommende medarbejdere. Om stillingen Du er som pædagog vant til at have mange bolde i luften og du kan navigere i en – til tider – hektisk og uforudsigelig hverd...

 • Company S/I Hjemmebanen in Frederiksberg
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Hjemmebanen er en lille hyggelig privat institution på Frederiksberg med plads til 48 børn. Vi har ca. 20 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn.Vi er en natur- og idrætsinstitution certificeret af DGI.Vi bor i et lille hus der er ny istandsat i januar 2018. Her har vi gode muligheder for at udfolde os både inde og ude på vores skønne legeplads.  Derudover har vi vores egen bus som vi kører ud til vores udflytterbørnehave, Udebanen, med på Vestamager.Vi organiserer os i tre grupper dagligt. Vi har vuggestuen med de yngste børn, så har vi Boblegruppen, den består af vores ældste vuggestuebørn samt de yngste børnehavebørn. Og så har vi børnehavegruppen, der er vores ældste børnehavebørn. Det er også dem der tre gange om ugen kører i udflytterdelen.Det er vores pædagog i Boblegruppen der går på ba...

 • Company Præstegårdsalle 29 in Brønshøj
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi har været så heldige at få en god social normering i år.Derfor søger vi en 25 timers og en 20 timers pædagog.Legehuset er en 102 børns institution beliggende på Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj.Vi er et nybygget hus i 3 etager, på hver etage har vi en vuggestue- og en børnehave gruppe.Vi vægter samarbejdet mellem vuggestue- og børnehaven højt, og ser værdien i at børn kan lege med både store og små.Vi arbejder på tværs i de 3 børnehavegrupper, både omkring temaer og børnefællesskaber. Vi er optaget af hvordan vi understøtter børns deltagermuligheder og venskaber.Vi er en institution der bruger vores legeplads og nærmiljø som en del af det pædagogiske rum. Det betyder at vi er ude i alt slags vejr.Jeres opgave bliver sammen med os, det faste pædagogiske personale at skabe en endnu be...

 • Company NR LYNDELSE FRISKOLE in Årslev
  09.02.2020 Updated on: 14.02.2020

   Nr. Lyndelse Friskole søger 2 pædagoger. Begge stillinger er tidsbegrænsede. Stilling 1 fra 1. april – 1. juli: Vi søger en pædagog, som dels skal være ”ekstra hænder” i vores forårs-sfo dels have timer om eftermiddagen i SFOen. Stillingen er på 35 timer. Stilling 2 fra 14. april til og med 15. maj: Vi søger en pædagog, der dels skal være ”ekstra hænder” i vores indskoling dels have timer om eftermiddagen i SFOen. Stillingen er på 35 timer. Nr. Lyndelse Friskole er en velfungerende 147 år gammel grundtvig-koldsk friskole.Vi har 185 elever i 0. til 9. klasse og en skolefritidsordning med 60 børn.Kerneværdierne på vores skole er fællesskab, dannelse og tryghed. Disse værdier er også centrale i dagligdagen i SFOenNoget af det, der kendetegner vores skole, er et veludviklet og godt samarbejde...

 • Company Børnehaven Amagerbro in Ringe
  08.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Vuggestuepædagog i Amagerbro børnehave20 tim/ugnt. Fra 15.03.20.Vi tilbyder en fast stilling i vores vuggestue med vores aller yngste børn. Her er der for tiden ansat en 35 timers pædagog, en studerende og en medhjælper på 37 timer.Stuen er normeret til 12 børn i alderen 6 mdr. til 2 år. I Amagerbro vægter vi børnenes tryghed, nærvær, dannelse og læringsmiljøet højt.Amagerbro ligger først på Amager, nær volden og kløvermarken. Vi har plads til 62 børn fordelt på 4 stuer: To børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.Vi er en blandet personaleflok aldersmæssigt og vi har både mænd og kvinder ansat.Vi ønsker os en uddannet pædagog, som har stor lyst til at arbejde med vores alleryngste børn, en der kan rumme, at der somme tider er meget gråd, når de små nye starter i vuggestuen og skal lære at s...

 • Company Privatbørnehaven Lille Vestervang in Holbæk
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Vær med til at skabe verdens bedste børnehave!I Privatbørnehaven Lille Vestervang kan vi tilbyde 50 skønne børn fordelt på 3 aldersopdelte grupper, hvor, vi i makkerpar, følger vores gruppe igennem børnehavetiden.I Privatbørnehaven Lille Vestervang, har vi valgt at være funktionsopdelt i stedet for traditionelt stueopdelt. Det har vi valgt fordi vi mener børnene skal kunne vælge frit – både hvor i børnehaven de vil være og hvem de vil lege med. Det betyder, at hver voksen har én funktion én uge ad gangen. De forskellige funktioner er spisestuen, værkstedet, garderoben og legepladsen.I vores børnehave værdsætter og bruger vi naturen. På vores legeplads er der rig mulighed for, finde insekter og smådyr, vi tager på sheltertur og overnatter i det fri, sejler i kano, laver mad over bål og klat...

 • Company Børnehaven Lindebo in Havdrup
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Vil du være med til at skabe en ny moderne integreret daginstitution, og brænder du for at bidrage til det gode børneliv i Havdrup? Så er du måske vores nye kollega. Flere og flere børnefamilier slår sig ned i Havdrup, og derfor er vi i gang med at bygge en spritny integreret institution i Havdrup Vest, som kan rumme en masse af vores Havdrup-børn - helt konkret 146 børn fordelt på 5 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper. Indtil vores nye institution, Eventyrhaven, står færdig til september 2020, skal du arbejde i Lindebo, som er en lille børnehave med 3 børnehavegrupper. Vi søger en pædagog der har mod på og lyst til i at gå aktivt ind i den forandringsproces, det er at bevæge sig fra en lille børnehave til en stor integreret daginstitution, hvor arbejdet med den styrkede læreplan, høj...

 • Company UTTERSLEV BØRNEGÅRD in Other
  07.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Vil du stå i spidsen for en velfungerende og ambitiøs udflytterbørnehave?Så er du måske vores nye afdelingsleder...?!Vi søger en struktureret og fagligt ambitiøs afdelingsleder, som er uddannet pædagog og har ledelseserfaring. Vores udflytterbørnehave i de smukkeste omgivelser nord for Kbh. har brug for dig der kan være med til at sætte en pædagogisk retning med teknologi og natur i fokus, lede erfarne såvel som nye medarbejdere og som værdsætter at deltage i de daglige opgaver. Du bliver leder for en ambitiøs og meget fagligt funderet personalegruppe, der sætter barren højt i arbejdet med børnene. Gennem 4 årlige pædagogiske udviklingsdage, sætter vi fokus på et fagligt funderet fælles sprog, samt at videreudvikle og pleje vores fundament, der danner ramme om vores positive resultater.Du ...

 • Company SAMUELSGÅRDENS FRITIDSHJEM in Other
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Brænder du for relationsarbejde? Og har du lyst til at være en del af udviklingen af et arbejdsfællesskab og en pædagogik, hvor dit bidrag faktisk betyder noget? Så er du netop den pædagog, som vi leder efter i Samuelsgaarden. Hvorfor er Samuelsgaarden en god arbejdsplads? Vi har et stærkt arbejdsfællesskab i Samuelsgaarden, hvor alle giver det ekstra smil og den ekstra indsats, der gør arbejdsdagen endnu bedre. Vi samarbejder hver dag for at skabe de bedst mulige vilkår for vores børn og for hinanden, og det gør vi ved at værne om et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor alle er ligeværdige og lige optagede af at tage arbejdet med børn alvorligt og spille hinanden gode. Vi er et aktivt hus i rivende udvikling, hvor alle får indflydelse på videreudviklingen af pædagogikken og på samarbejdet...

 • Company BØRNEHAVEN Marengsen in Ringe
  07.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi har fået tildelt ekstra puljemidler og søger derfor en uddannet pædagog på 30 timer i en tidsbegrænset stilling frem til 31/12-2020, med mulighed for forlængelse. Vi søger en pædagog der har lyst til at bevæge sig rundt i vores lille hus i en ny "flyverfunktion" dog med fast base på en stue i længere perioder. Lidt om os i Marengsen...Marengsen er en lille selvejende børnehave tæt på lergravsparken metro, godt gemt på Marengovej. Pædagogisk har vi fokus på det enkelte barns og børnegruppes udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene. Vi reflekterer over og udvikler børnenes læringsmiljø så de bedste muligt passer til den børnegruppe der er i huset netop nu. Vi har stor tiltro til vores børn, vi lytter og giver plads til det enkelte barns behov, da vi mener at det e...

 • Company S/I Børnehuset Stjernestunden in Aabybro
  06.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Børnehuset Stjernestunden søger en uddannet pædagog på 30 timer ugentligt til vores vuggestueafdeling pr. 16. marts 2020. Arbejdstiden varierer indenfor åbningstiden, som er mandag til torsdag fra kl. 6.15-17.00 og fredag fra kl. 6.15-16.00. Børnehuset Stjernestunden er nomeret til i alt 60 børn, fordelt på 16 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Vi er et børnehus med stor mangfoldighed – og ser det som en styrke! Vi har samarbejdsaftale med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Vi forventer af dig:At du har erfaring med børn af anden etnisk oprindelse end dansk – at du har bred erfaring med bl.a. forældresamarbejdeAt du har erfaring med vuggestuebørn – at du formår at planlægge aktiviteter for de mindste og kan se værdier de daglige hverdagsrutiner, så de tilpasses det enkelte ...

 • Company Vejlernes Naturfriskole in Aabybro
  06.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Viben, Vejlernes Naturbørnehave søger pr. 1.marts 2020, eller snarest derefter, en pædagog.Stillingen, der er på 30 timer ugentligt, er tidsbegrænset til den 19. februar 2021.Viben er en del af Vejlernes Naturfriskole i Øsløs.Vi er beliggende midt i en fantastisk natur, hvor vi bruger børnehavens store område, skoven,nabogården, stranden og ”præstens have” til at blive ”naturkloge” i.Vi søger en kreativ pædagog som:Har lyst til udeliv med børneneEr stabilEr energiskKan motivere børnene til leg.  Er tydelig i sin kommunikation i forhold til børn og forældre.Engagerer sig i det kollegiale fællesskab såvel fagligt som socialt.Er god til at holde fokus og skabe overblik.Vi kan tilbyde:en børnehave i udvikling, hvor du, som medarbejder, har stor mulighed for at få indflydelse på Vibens hverdag....

 • Company Børneuniverset in Ringe
  06.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Brænder du for arbejdet med at understøtte børns trivsel, udvikling og læring? Er du god til forældresamarbejdet? Og synes du at digitalisering og et aktivt udeliv er sjove og vigtige elementer i børns hverdag? Så er det lige dig, vi står og mangler i Børneuniverset!I Børneuniverset skal vi bruge en uddannet pædagog til et vikariat, på et år på 33 timer pr. uge, med start 1. marts 2020, men mulighed for fastansættelse efterfølgende. Stillingen er i vuggestuen.Børneuniverset er en selvejende integreret institution med 24 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn – og dermed en af Esbjergs mindste daginstitutioner. Og så er vi en institution med en god trivsel hos både børn og voksne, vi har højt til loftet og gode muligheder for indflydelse på og medansvar for de pædagogiske tiltag.Vi har et særlig...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school and early childhood teachers Edit filters