Jobmonitor. Search results for Musicians, singers and composers

9 Jobs found

Used filters:
 • Musicians, singers and composersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD in Eskilstrup
  04.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Torkilstrup/Lillebrænde menighedsråd søger organist til tiltrædelse pr. 15. oktober 2019 eller snarest derefter.Stillingen er en deltidsstilling på 364 timer årligt svarende til 7 timer ugentlig.Vi søger en organist til at betjene kirkernes orgler og samarbejde med kirkernes øvrige personale.Du skal gerne kunne deltage i øvrige arrangementer i kirkeligt regi.Lønnen for en fuldtidsstilling er kr. 284.389,89 årligt pr. 1. april 2019. Udgangspunktet er en begyndelsesløn på årligt kr. 53.803,44 i nutidskroner svarende til 364 timer årligt.Der ydes et rådighedstillæg på kr. 4.043,49 årligt i nutidskroner.Der er tre måneders prøvetid.Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i uge 39.Ansøgning med eventuelle bilag bedes snarest og senest 15...

 • Company OTTERUP MENIGHEDSRÅD Kirkegården in Otterup
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Otterup menighedsråd søger en organist, gerne PO-uddannet, til ansættelse 1. november 2019Stillingen er på 37 timer pr. uge. Organistens arbejdsopgaver:at medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlingerat medvirke ved planlægning og afholdelse af koncerter og sangarrangementerat medvirke ved plejehjemsgudstjenester, babysalmesang og lejlighedsvis ved konfirmandundervisning.Vi kan tilbyde et velklingende Bruno Christensen orgel med 2 manualer og pedali kirken et godt Yamaha klaveret godt Hoffmann flygel i menighedshuset ved kirkenMenighedsrådet lægger vægt på, at organistenhar god fornemmelse for salmesangsledsagelse og i øvrigt er fortrolig med gudstjenestens liturgikan spille både gamle og nye salmemelodierhar lyst til at arbejde med korledelselægger vægt på et godt samarbejde med præs...

 • Company Norup Hasmark Kirkekasse , Norup Kirke in Askeby
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Organiststilling - Genopslag En stilling som organist ved Norup, Hasmark, og Krogsbølle Kirker, i Norup/Hasmark og Krogsbølle Sogne er ledig pr. 1.oktober 2019.Stillingen er på 9 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:60 årlige gudstjenester samt en gentagelseBegravelser, vielser, og lørdagsdåbArrangere to årlige koncerter Norup/Hasmark, og Krogsbølle Sogne har 1941 antal indbyggere, og menighedsrådene har tilsammen 7 ansatte i sognene. Sognene er kendetegnet ved at være almindelige landområder, om sommeren med en del turister.Orglerne i de 3 kirker er ældre orgeler uden klokkespil.Vi forventer, at du:Er en habil organist og en loyal medarbejder. Ansættelse sker ved Norup/Hasmark Sogns Menighedsråd beliggende på Nordfyn.Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fæ...

 • Company JYLLINGE MENIGHEDSRAAD in Jyllinge
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Jyllinge menighedsråd søger en organist, f.eks. PO-uddannet, til ansættelse 1. november 2019.Organiststillingen er beregnet til 19 timer ugentlig.Organistens tjenestesteder bliver Jyllinge Kirke, Hellig Kors Kirke og plejehjem, beliggende i Jyllinge, og tilhørende faciliteter.Om os: Indbyggertallet i Jyllinge er ca-11.500 hvoraf ca. 8.500 er medlemmer af folkekirken. Sognet forventes at vokse i de kommende år. Jyllinge kirke er en klassisk middelalderkirke fra 1100 tallet. Hellig Kors Kirke er en meget moderne kirke bygget i 2008. I kirken afholdes der gennem hele året en række koncerter, såvel klassiske som rytmiske. Vi har en god og stabil kirkegang. Vi har en klassisk uddannet kirkesanger der medvirker ved alle kirkelige handlinger, ligesom vi har et frivilligt sangerlaug, hvis medlemme...

 • Company KRISTRUP SOGNEGÅRD in Randers SØ
  26.08.2019 Updated on: 31.08.2019

  En stilling som organistassistent ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr. 1. november 2019.Stillingen er på 15 timer pr. uge.Organisten skal varetage/deltage i følgende hovedopgaver:• Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger.• Korarbejde – oprette og lede aspirantkor.• Være en del af arbejdet med børn og voksne i sognet.• Vikariere for sognets anden organist.• Deltage i møder i relevante udvalg.Organisten vil i samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte have mulighed for at få indflydelse på egne arbejdsopgaver.I sognet er der desuden tilknyttet 3 fuldtidsansatte præster, en organist på 32 timer,en kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirketjenere, 2 kordegne samt en kirkegårdsleder og 5 gartnere.Sognet er et bysogn, der er i rivende udvikling med mange nye tilflyttere.Befol...

 • Company Tølløse Menighedsråd in Frederiksberg C
  24.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  En stilling som organist ved Tølløse Kirke,Tølløse Sogn er ledig pr. 01.11 2019.Stillingen er på 11 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Som organist i Tølløse vil du få ansvaret for kirkens musikalske profil. Dine opgaver vil spænde over at spille til alle søn-og helligdage samt arrangere og afvikle kirkekoncerter. Du får ligeledes ansvaret for at samarbejde med musikere i forbindelse med særgudstjener. Tølløse sogn er et traditionelt landsogn - med udkig til byen og med en forkærlighed for den klassiske kirkemusik. Vi arrangerer og afholder gerne særgudstjenester og musikgudstjenester – men højmessen betragter vi hjørnestenen i kirkelivet.Du skal samarbejde med kirkens anden organist der betjener kirken alle hverdage inkl. Lørdage og som spiller ved 8-10 højmesser per...

 • Company ROLFSTED KIRKE in Hellerup
  24.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  ORGANISTDa Rolfsted sogns organist gennem 24 år har valgt at gå på pension, opslås stillingen som organist iRolfsted-Søllinge-Hellerup pastorat til besættelse pr. 1. november 2019.                                                           Stillingen er på 19 timer pr. uge. Rolfsted-Søllinge-Hellerup pastorat er et nyoprettet 3-sognspastorat, bestående af Rolfsted, Hellerup og Søllinge sogne, og er beliggende i et naturskønt område på Midtfyn.Rolfsted sogn har 1926 indbyggere (1626 folkekirkemedlemmer), Søllinge sogn har 460 indbyggere (379 folkekirkemedlemmer) og Hellerup sogn har 214 indbyggere (170 folkekirkemedlemmer). Organisten skal varetage følgende opgaver:Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenester.Medvirke ved børnekonfirmandundervisning og ved enke...

 • Company Holbøl Menighedsråd in Kruså
  15.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig pr. 1. juli 2019 og ønskes besat hurtigst muligt.Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og nyt menighedsråd vil være med til at tænke kreativt og vil og kan være med til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken.Din primære opgave vil dog selvsagt være at varetage musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger.Stillingen er på 18 timer gennemsnitligt pr. uge. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.Ansættelse sker ved Holbøl Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 2A, Holbøl, 6340 Kruså.Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaft...

 • Company NIM KIRKE in Brædstrup
  04.08.2019 Updated on: 09.08.2019

  Stillingen som organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling pastorat er ledig og ønskes besat snarest muligt. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.Vi er tre små og et større sogn med fire kirker, hvortil der er fælles ansatte. Vi søger en organist som er imødekommende, faglig dygtig, samarbejdsvillig og som har lyst til at tage del i og bidrage til vores fællesskab i og omkring vores kirker. Udover gudstjenester har vi en række aktiviteter f.eks. børnegudstjenester, konfirmandsaktiviteter, højskoledag, plejehjemgudstjenester og babysalmesang.I pastoratet er ansat to organister, der i samarbejde deler arbejdsopgaverne mellem sig. Tjenesten er ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Musicians, singers and composers Edit filters