Jobmonitor. Search results for Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified

6 Jobs found

Used filters:
 • Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company BJERREGRAV MENIGHEDSRÅD in Viborg
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.Stillingen er på ca. 130 timer pr. år.Stillingen indebærer sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handling.Der kan forekomme afløsning ved Hersom og Klejtrup Kirker ifm. sygdom og ferieAnsættelse sker ved Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevænget 5, Bjerregrav, 9632 Viborg.Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Birte Bergman på telefonnummer 40295557.Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. oktober 2019Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 44.Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighe...

 • Company VESTERMARIE KIRKEKASSE V/SVEND AAGE KRISTOFFERSEN in Aakirkeby
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  En stilling som kirkesanger ved Vestermarie og Nylars Kirker er ledig pr. 1. november 2019. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:Lede sangen ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant.Bede indgangs- og udgangsbøn.Deltage i en månedlig plejehjemsandagt.Hjælpe kirketjeneren med uddeling af salmebøger før gudstjenesten og eventuel oprydning efter gudstjenesten. Ansættelsen sker ved Nylars sogns menighedsråd. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ell...

 • Company Farsø Menighedsråd in Aabybro
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  FarsøKoret søger en ny korleder pr. 1. januar 2020. Koret som er tilknyttet Farsø Kirke, er et 13 år gammelt amatørkor med ca. 35 glade sangere. Koret mødes en gang ugentligt, tirsdage kl. 17,00 - 18,30 og øver i Farsø sognegård. Repertoiret har indtil videre været rytmiske sange, nyere salmer, gospel samt mere traditionelt korrepertoire. FarsøKoret medvirker til gudstjenester 4-5 gange om året, ligesom koret hvert forår holder koncert i Farsø kirke. Derudover tager koret ud og optræder i andre kirker, sognegårde og til lokale arrangementer. FarsøKorets nye korleder skal  kunne lede 4-stemmigt kor med klaverakkompagnement, udvælge repertoire, tilrettelægge koncerter og arbejde sammen med præsten i Farsø samt korets arbejdsgruppe. Vigtigst af alt er, at du føler glæde ved korsang og holder ...

 • Company Sct. Hans Menighedsråd in Aalborg
  06.10.2019 Updated on: 10.10.2019

   Kirkesanger ogKirke- og Kulturmedarbejder(kirkemusiker - sognemedhjælper)søges pr. 1. januar 2020 Sct. Hans Sogns menighedsråd, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift søger en kombineret kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder i en nyoprettet stilling.Vi søger en aktiv, kreativ og musikalsk medarbejder, der er bredt musikalsk funderet.Stillingen er på 34 timer pr. uge.Arbejdstiden er primært placeret fra mandag til fredag samt hver anden weekend. Du vil komme til at indgå i en medarbejderstab omkring bl.a. Sct. Hans kirke, hvor der er tilknyttet tre præster, en organist, en kirkegårdsleder og to gravermedhjælpere.Vi har et levende kirkeliv og tager imod alle med åbenhed og respekt.Vi stræber efter, at kirken er et sted, hvor der er et godt og varmt fællesskab i en travl hverdag og at v...

 • Company Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd in Other
  05.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  En stilling som kirketjener er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020. Stillingen kan evt. deles mellem to personer.Stillingen er på ca. 63 timer pr. år.Stillingen indebærer kirketjenerfunktion i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.Vi søger en person, der vil være medvirkende til at alle kirkens brugere får et positivt møde med vores kirker.Vi forventer, at du: er imødekommende og serviceminded og er indstillet på at understøtte og arbejdepersonale ved vores kirker positivt sammen med kirkens øvrige personale, samt indgå positivt i det samlede kan identificere dig med kirkens værdigrundlag.Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Tommy Dalgaard på telefo...

 • Company Bryrup-Vinding-Vrads Menighedsråd in Other
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Bryrup-Vinding-Vrads menighedsråd søger kirkesanger(e) til Vinding og Vrads kirker med ansættelse fra den 1. januar 2020.Der er kirkesang ved søn-og helligdagsgudstjenester, bryllupper, bisættelser/begravelser, samt ved plejehjemsgudstjenester.Ved Vinding kirke er der ca. 27 gudstjenester og ca. 2 vielser årligt, som er normeret til en årsnorm på 128 timer.Ved Vrads kirke er der ca. 25 gudstjenester og ca. 2 vielser årligt, som er normeret til en årsnorm på 120 timer.Endvidere er der årligt ca. 8-10 bisættelser/begravelser ved de 2 kirker, samt ca. 10 plejehjemsgudstjenester med en samlet årsnorm på 60 timer. Man kan evt. fritages for disse tjenester som typisk ligger på hverdage, eller de kan deles mellem kirkesangeren ved Vinding og Vrads kirker.Stillingerne kan søges samlet eller separa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified Edit filters