Jobmonitor. Search results for Religious professionals

10 Jobs found for Religious professionals in Denmark

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company SENGELØSE KIRKE in Agedrup
  16.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Sengeløse Kirke søger en ny kirke- og kulturmedarbejde Da vores kirke- og kulturmedarbejder er flyttet til Odense, søger vi en ny, dygtig og engageret medarbejder. Stillingen er som udgangspunkt på 22 timer pr. uge med ansættelse pr.1. december eller snarest. Der er mulighed for at få flere timer, hvis ansøger har musikalske kompetencer til at starte et børne/ungdomskor og til at have babysalmesang. Det er vigtigt for os, at kirke-kulturmedarbejderen er fortrolig med den kristne grundfortælling.   Vi ønsker os en kirke- og kulturmedarbejder, der med ægte pionerånd har lyst til at være en del af kirken og gøre den tilgængelig og vedkommende for borgerne i sognet.   Kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsområder omfatter blandt andet: At fortsætte det gode arbejde med minikonfirmander, ung...

 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Viborg
  16.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Stillingen som provst for Struer Provsti og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019. Til stillingen som sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er klassificeret i lønramme 36 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Til stillingen ydes et provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012). Stillingen besættes efter reglerne i Ansættelsesloven § 14 a. Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Bol...

 • Company GN STORE NORD A/S in Other
  13.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Join the GN Group – pioneers in communication solutions since 1869 – and tell the story of a brand that changes lives through the power of sound.This is your chance to gain a thought leadership role in a rapidly growing company. Our Jabra brand is undergoing major development, and we need you to craft the brand story of the future.  We want to re-write the story of sound We do things a little differently at Jabra. We understand why sound matters and know that is not just about what you hear, but how you hear it. Therefore, we not only engineer great sound, we deliver it to a standard that empowers our end-users to do more. And that is the story we need you to tell and create new chapters.A content creator. A content pusher. A story teller Over the course of the last 3 years we developed a ...

 • Company Københavns stift in København K
  10.10.2018 Updated on: 15.10.2018

  En stilling som sognepræst ved Kapernaumskirken i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                             Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.   Der er knyttet tjenestebolig til stillingen og bol...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  10.10.2018 Updated on: 15.10.2018

  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skt. Peders Sogn i Næstved i Roskilde Stift er ledig. Stillingen oprettes som et fleksjob og er tidsbegrænset for 5 år med henblik på at varetage konfirmandundervisning for tiden et konfirmandhold og minikonfirmander. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvota på 5 % af fuld tid. Der vil kunne ydes 5 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.). Der ydes ligeledes 5 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  10.10.2018 Updated on: 15.10.2018

  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Karlslunde-Karlstrup Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvota på 75 % af fuld tid. Der vil kunne ydes 75 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.). Der ydes ligeledes 75 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministerie...

 • Company Skt Knuds Sogns Menighedsråd in Agedrup
  06.10.2018 Updated on: 12.10.2018

  Kordegn Da vores kordegn går på pension, søger vi i Skt. Knuds sogn, Odense pr. 1. januar 2019 en kordegn til en fuldtidsstilling. Arbejdsopgaverne består i: - Personregistrering og betjening af sognets borgere - Koordinering af kirkens kalender ( Church Desk) og aktiviteter med kirkens præster, personale og øvrige  brugere - Sekretærbistand for menighedsråd og præster - Kirkens kommunikation - Søndagstjeneste      Vores forventninger til dig er: At du er en ørn til IT, herunder kendskab til Office-pakken og er rutineret bruger af In- Design. At du taler og skriver et velformuleret dansk og kan betjene borgere på engelsk At du arbejder struktureret, kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt og bevarer et højt serviceniveau At du har lyst til at indgå i en travl hverdag i vores kirker og...

 • Company MALLING MENIGHEDSRÅD in Malling
  02.10.2018 Updated on: 09.10.2018

  Vi søger en sognekoordinator der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd.   Du skal betjene kirkekontoret og sognets borgere, varetage administrative opgaver for både menighedsråd og præster, lede kalendermøder, og andre planlægningsmøder, føre den elektroniske kalender, anvise regninger og håndtere lønbilag, varetage kommunikationsopgaver som hjemmeside, kirkeblad, annoncering mv. Se opgavebeskrivelsen på   Vi forventer at du er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt. Du kan trives på enmandskontor, da du ofte vil være alene på kontoret. Du er udadvendt, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og borgere, og du kan håndtere mange forskellig...

 • Company HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION in Herlev
  28.09.2018 Updated on: 03.10.2018

  En stilling som sognepræst i Nørre Herlev-Uvelse Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse.  Til stillingen er knyttet forpligtelse til at gøre tjeneste som 40 % stiftsvikar efter biskoppens anvisninger.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.  Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.  Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.  Både...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  26.09.2018 Updated on: 01.10.2018

  En stilling som sognepræst på Agersø-Omø Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er til stillingen knyttet forpligtelse svarende til 50 % af stillingen som sognepræst i Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 1. december 2018 til den 19. april 2019 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters