Jobmonitor. Search results for Religious professionals

12 Jobs found for Religious professionals in Denmark

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Københavns stift in København K
  20.02.2019 Updated on: 21.02.2019

  En stilling som sognepræst ved Garnisons Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikernes om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse.                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af an...

 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Lemvig
  14.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Stillingen som sognepræst i Lemvig-Heldum Pastorat, Lemvig Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse.For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises.For øvrige oplysninger omkring sogn...

 • Company MAERSK LINE A/S in Other
  13.02.2019 Updated on: 17.02.2019

  Are you interested in joining a team of IT Procurement professionals negotiating and managing some of the largest IT deals in Scandinavia? We are looking for a self-starting, goal oriented individual to join our experienced team.The role of IT Procurement Analyst is a key contributor to overall success of the Maersk Technology organization. Working as a trusted partner for the Technology functions in Maersk in a fast paced multinational environment, the successful candidate brings a proactive, self-starting and team oriented approach to complement your strong analytical mind-set and goal orientation. We offerMaersk offers a fast paced, challenging and truly international atmosphere with activities around the world, and with IT stakeholders located in Copenhagen, London, The Hague, Charlott...

 • Company GN STORE NORD A/S in Ballerup
  13.02.2019 Updated on: 18.02.2019

  Would you like to join a market leader in audio technology? And do you enjoy working in an international environment alongside some of the best engineers in Denmark? We know sound Joining GN Audio and working on our Jabra product line, you will participate in project groups, developing tests for both wired and wireless headsets. Doing so, you will solve your assignments in close collaboration with our hardware and software development teams, the acoustic development teams as well as both industrial project managers and project program managers.Split your time between project work and development Your tasks range from outlining test fixtures and developing test concepts to independently planning and structuring future test package releases for our manufacturing sites. On a day-to-day basis,...

 • Company RIBE STIFTSADMINISTRATION in Ribe
  13.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  En stilling som sognepræst i Fanø pastorat i Ribe Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker for perioden fra den 27. april – 31. august 2019, begge dage inkl., med mulighed for forlængelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. For i...

 • Company Københavns stift in København K
  13.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Opslag  En stilling som sognepræst i Klemensker-Rø Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  13.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift er ledig til besættelse 1. april 2019.Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.Der vil kunne ydes 50 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).Der ydes ligeledes 50 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stilli...

 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Viborg
  07.02.2019 Updated on: 12.02.2019

  GENOPSLAGStillingen som sognepræst i Harrevig Pastorat (Durup-Tøndering-Nautrup-Roslev-Rybjerg-Hjerk-Harre sogne) Salling Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)Endvidere er der til stillingen et rekrutteringstillæg på kr. 40.000,00 (nutidskroner). Tillægget er ikke pensionsgivende.For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse / udvidede stillingsbeskrivelse, er denne tilgæ...

 • Company RIBE STIFTSADMINISTRATION in Varde
  06.02.2019 Updated on: 12.02.2019

  En stilling som sognepræst i Varde Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2019. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012).Til stillingen er endvidere knyttet et stillingstillæg på kr. 32.800,- årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Menighedsrådet agter at anskaffe en ny tjenestebolig. For ikke ordinerede ansøgere ...

 • Company Aarhus Stift in Aarhus C
  06.02.2019 Updated on: 12.02.2019

  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ormslev Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller Apply Now og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag...

 • Company Københavns stift in København K
  06.02.2019 Updated on: 12.02.2019

  En stilling som overenskomstansat sognepræst (50%) i Vesterbro Sogn (Kristkirken) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er finansieret af lokale ligningsmidler. Stillingen oprettes for en tidsbegrænset periode på 4 år, regnet fra stillingens besættelse. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet ...

 • Company Fyens Stift in Odense C
  31.01.2019 Updated on: 06.02.2019

  Seden-Åsum Pastorat i Fyens stift Stillingen som sognepræst i Seden-Åsum pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. Både mæ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters