Jobmonitor. Search results for Religious professionals

6 Jobs found for Religious professionals in Denmark

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  08.08.2018 Updated on: 08.08.2018

  En stilling som deltidsbeskæftiget, korshærspræst i Slagelse Provsti i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse svarende til 5 % af stillingen som sognepræst i Skt. Mikkels Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. Der vil kunne ydes 50 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.). Der ydes ligeledes 50 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke ordinerede ansøge...

 • Company Aarhus Stift in Aarhus C
  08.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus Stift til særligt at tage vare på undervisning af børn med særlige behov er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 40 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C elle...

 • Company Aarhus Stift in Aarhus C
  08.08.2018 Updated on: 09.08.2018

  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Torsted Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller Apply Now og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag k...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  08.08.2018 Updated on: 08.08.2018

  Stillingen som sognepræst i Skt. Povls Kirke i Korsør i Roskilde Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der er til stillingen knyttet et tillæg (belastning) på kr. 32.800,- årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, beliggende Lyshøj 13, 4220 Korsør. Boligbidrag vil blive nyfastsat ved vurdering. For ikke ordinere...

 • Company Aalborg Stift in Aalborg
  08.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  En stilling som sognepræst i Arden sogn, Storarden Pastorat i Hadsund provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Beskæftigelsesgraden er 100%. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 15. maj 2018 til og med den 29. oktober 2018 (begge dage inkl.). Konstitutionen vil eventuelt kunne forlænges. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro-tokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. Der er ...

 • Company TORSTED MENIGHEDSRÅD in Albertslund
  30.07.2018 Updated on: 05.08.2018

  Kordegnemedhjælp ved Østerhåb og Torsted Kirker.   Stillingen som kordegnemedhjælp ved Østerhåb og Torsted Kirker er ledig og ønskes besat snarest.   Stillingsindehaveren referer til kordegnen for så vidt angår nedennævnte arbejdsopgaver.   Opgaverne er varierende og indeholder bl.a.: Personregistrering og betjening af kirkekontor Sekretæropgaver for kirkens præster Ansvar for sognets hjemmeside og annoncering af arrangementer Kirketjeneste i fordeling med kordegn Kirkesangerafløsning er ønskelig   Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder herom.   Vi forventer at du kan varetage kordegnefunktionerne omhyggeligt – herunder personregistreringen og betjening ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters