Jobmonitor. Search results for Religious professionals

7 Jobs found for Religious professionals in Denmark

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  12.12.2018

  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 30. marts 2019 til den 10. maj 2019 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges.Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr. årligt.Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.Både mænd og kvinder opfordres til at sø...

 • Company VIBORG STIFTSADMINISTRATION in Engesvang
  12.12.2018

  Stillingen som sognepræst i Engesvang Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises.For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til Engesvang Kirkes hjemmeside Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Fi...

 • Company Københavns stift in København K
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  En stilling som sognepræst i Allinge-Sandvig Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i sta...

 • Company ROSKILDE STIFTØVRIGHED in Roskilde
  21.11.2018 Updated on: 27.11.2018

  En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Karlslunde Strandsogn i Roskilde Stift er ledig.Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.Der vil kunne ydes 50 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).Der ydes ligeledes 50 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgning stiles ti...

 • Company Københavns stift in København K
  21.11.2018 Updated on: 27.11.2018

  En stilling som sognepræst ved Frederiksholm Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse 1. marts 2019. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)                                                                                                                                                           Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen og boligen...

 • Company KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND in København K
  20.11.2018 Updated on: 26.11.2018

  We invite applications for the position as director of Nordic Institute of Asian Studies at Department of Political Science, Faculty of the Social Sciences, University of Copenhagen. The position is available from 1 April 2019 or as soon as possible thereafter. Applications are sought from eminent candidates, on the level of associate professor, professor with special responsibility or full professor, who will be able to manage and develop the Nordic Institute for Asian Studies and to participate in and develop Asia related activities at the Faculty of Social Sciences and at the University of Copenhagen A successful applicant must possess significant managerial and strategic competences as well as the relevant academic competences. Managerial and strategic competences -Experi...

 • Company Karlstrup Kirke in Karlslunde
  17.11.2018 Updated on: 23.11.2018

  Vi søger en medarbejder, der vil gå ind i det eksisterende arbejde og udfordre og udvikle Karlslunde Kirke i Trylleskovsområdet og med udgangspunkt i Kirkens Hus sikre sammenhæng med Karlstrup Kirke, der ligger 3 km væk.Vi søger en medarbejder, som med base i Kirkens Hus, kan være tovholder på forskellige aktiviteter og styrke det daglige fællesskab i lokalområdet.Arbejdsopgaverne skal du være med til at udvikle, men de består blandt andet af:UndervisningBørne- og ungdomsarbejdeDiakonalt arbejde og koordinering af frivilligt arbejdePRVores forventninger til dig:Du er kirke- og kulturmedarbejder eller har via dit arbejdsliv tilegnet dig erfaring inden for arbejdsopgaverne.Du er selvstændig og initiativrig – en igangsætterDu er åben for gode idéer – både egne og andres – og fører dem ud i li...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters